Kalendarz myśliwski

Kalendarz polowań z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 29 czerwca 2022 r. przez Ministra Klimatu i Środowiska.

L.p. Zwierzęta łowne Okres polowania
1. Łosie byki, klępy, łoszaki objęte całoroczną ochroną
2. Jelenie szlachetne* byki od 21.08 do końca lutego
łanie od 1.09 do 15.01
cielęta od 1.09 do końca lutego
3. Jelenie sika byki, łanie, cielęta od 1.10 do 15.01
4. Daniele** byki, cielęta od 1.09 do 28.02
łanie od 1.09 do 15.01
5. Sarny kozły od 11.05 do 30.09
kozy, koźlęta od 1.10 do 15.01
6. Dziki cały rok
7. Muflony tryki od 1.10 do końca lutego
owce, jagnięta od 1.10 do 15.01
8. Borsuki

(w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem –        -cały rok)

od 1.09 do 30.11
9. Tchórze, kuny (leśne i domowe)

(w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem –        -cały rok)

od 1.09 do 31.03
10. Lisy od 1.07 do 31.03
Lisy – w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem, albo zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą cały rok
11. jenoty, norki amerykańskie i szop pracz cały rok
12. Piżmaki od 11.08 do 15.04
13. Piżmaki – rybackie obręby hodowlane cały rok
14. Zające szaraki, dzikie króliki*** od 1.11 do 31.12,
a w drodze odłowu do 15.01
13. Bażanty**** koguty od 1.10 do końca lutego
kury tylko w OHZ (bażanta)
od 1.10 do 31.01
14. Kuropatwy***** od 11.09 do 21.10
a wdrodze odłowu do 15.01
15. Kaczki krzyżówki, cyraneczki,
głowienki, czernice
od 01.09 do 31.12
16. Gęsi zbożowe, białoczelne od 01.09 do 21.12

(w 4 woj. zach. do 31.01)

17. Gęsi gęgawy od 01.09 do 21.12

(w 4 woj. zach. do 15.01)

17. Łyski od 01.09 do 31.12
18. Gołębie grzywacze od 15.08 do 30.11
19. Słonki od 1.09 do 21.12
20. Jarząbki od 1.09 do 30.11
21. Szakale złociste od 31.07 do 28.02
22. Szakale złociste – w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem albo zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą cały rok