Łowiska

Koło dzierżawi obecnie dwa obwody łowieckie.
Polno-leśno-wodny o numerze “192” o areale 3600 ha i polno-leśny oznakowany numerem “207″ o areale 7046 ha

Obwód łowiecki nr 192

Obwód łowiecki nr 207