Album 2014

Sadzenie topinamburu i grodzenie kukurydzy – kwiecień 2014